"It Follows - Cuộc đi săn của quỷ" được đánh giá là một trong những bộ phim kinh dị đáng sợ nhất trong hơn một thập kỷ qua.